>>Cercador en ALTEAMIPUEBLO amb la tecnología de GOOGLE >> Política de privacitat i condicions d'ús >> Llei de Cookies


En Valencià Col.labora Col.laboraors Enllaços Mapa Web VISITES VIRTUALS En la Villa d'Altea,

Visites

Política de Privadesa i Condicions d'úsAVíS LEGAL PàGINA WEB Alteamipueblo.es

© 2008 2008 Alteamipueblo.es Prohibida la seua reproducció total o parcial. Tots els drets reservats.

INTRODUCCIó.Alteamipueblo informa amb total claredat i transparència;
Les persones físiques han de saber quant a la gestió de les seues dades personals:
  • Que les seues dades personals NO s'estan arreplegant, Ni utilitzant Ni consultant
  • Les dades NO són NI seran tractats
  • NO es fa Protecció de Dades, ja que no s'arrepleguen.
  • NO existeix un delegat de protecció de dades
  • El termini durant el qual es conservaran les dades personals (E-mail, Nom) serà el mínim per a respondre les consultes que es facen mitjançant e-mail
  • La possibilitat d'exercitar el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
  • NO s'elaboraren perfils, ja que no s'arrepleguen dades de clients
  • NO existeix la intenció de transferir les seues dades personals a un tercer país o organització internacional.

ACCéS Al WEB SITE

Les presents disposicions arrepleguen les condicions generals de contractació de tot usuari de la Web Site Alteamipueblo.es. L'accés a la Web Site atorga la condició d'Usuari i suposa l'acceptació expressa de totes les disposicions arreplegades en aquest avís legal. Per regla general, i llevat que es dispose el contrari, l'accés a la Web Site és de caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a la xarxa que tinga l'Usuari.

Així mateix, podrà haver-hi serveis que només siguen prestats a clients que els hagen contractat prèviament i als quals se'ls haja assignat unes claus d'accés.

Qualsevol servei podrà exigir l'acceptació d'unes clàusules particulars que completen, aclarisquen o especifiquen les presents condicions generals. Les condicions generals vinculen a l'Usuari cada vegada que inicie la seua connexió, per el que es recomana a l'usuari que les consulte en cada ocasió en què accedisca al Web Site, ja que podran haver sigut modificades sense necessitat d'avís previ.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La totalitat dels elements d'aquesta pàgina web, tant textos com a imatges, gràfics, icones, codis font; marques; dibuixos; documents; o qualsevol altre signe distintiu o actiu de propietat industrial; fitxers, amb independència del tipus que siguen; la pròpia estructura; dissenye i aparença final de la mateixa; així com els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, o presents en la pàgina per qualsevol altre motiu o funció; és, excepte indicació en contrari de forma expressa, propietat industrial i/o intel·lectual Alteamipueblo.es.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web i els seus elements es troben legalment reservats en favor Alteamipueblo.es per el que el fet que els usuaris puguen accedir lliurement a ella, no ha de considerar-se, en cap cas, com l'atorgament d'una autorització, llicència d'ús o dret algun sobre qualsevol dels seus elements.

Queda expressament prohibida la reproducció dels seus continguts; excepte en els casos en els quals aquesta es realitze per a ús privat de l'usuari. Es prohibeix també la transformació, distribució comunicació pública, posada a la disposició del públic i en general tota explotació, per qualsevol procediment i en qualsevol mig i en qualsevol suport, de tot o de part dels continguts de la pàgina web. Igualment, queda prohibit utilitzar la seua estructura, dissenye i l'aparença final.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIó DEL WEB SITE.

QUALITAT I DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els informes, dossiers, comunicacions i publicacions, Newsletters Alteamipueblo.es , i en definitiva la informació de qualsevol tipus, que amb independència de la seua contingut i format estiga incorporada en la pàgina web a la disposició dels usuaris, té un caràcter merament informatiu, i per tant no constitueix la prestació d'un servei d'assessorament legal, fiscal, econòmic o empresarial, i mai ha de ser presa com a tal. Aquesta informació no deu, en cap cas, ser considerada suficient per a prendre decisions; doncs para açò cal disposar d'un assessorament professional ajustat a les circumstàncies de cada cas concret.

Alteamipueblo.es no garanteix que siga sempre possible accedir a tots i cadascun dels continguts d'aquesta pàgina, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions incorporats en ella. Per tant, tampoc garanteix l'exactitud, actualitat o utilitat de la informació. Igualment, Alteamipueblo.es declina qualsevol responsabilitat per els continguts de les pàgines web a les quals s'accedeix per enllaços inclosos en ella, així com tampoc assumeix cap deure control sobre aquests.

Per tot l'anterior, ni Alteamipueblo.es ni cap dels seus col·laboradors assumeix responsabilitat alguna per la utilització que els usuaris facen de la informació a la qual accedeixen ja anàs de forma directa o indirecta a través d'aquesta pàgina web. Alteamipueblo.es tampoc es fa responsable dels danys o perjudicis directes o indirectes derivats de l'ús d'aquest Web Site, inclosos danys a sistemes informàtics i la introducció de virus.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment exprés i per escrit Alteamipueblo.es, qualsevol manipulació o alteració d'aquesta pàgina ja siga de part o de la seua totalitat, no assumint Alteamipueblo.es cap responsabilitat derivada, o que poguera derivar-se, d'aquesta manipulació o alteració per tercers.

ENLLAçOS I REDIRECCIONAMIENTOS

Els enllaces i/o redireccionamientos dirigits a aquesta web han de ser realitzats a la pàgina principal o "home" i mai a una pàgina interior. En qualsevol cas, no s'admetrà ni permetrà enllaç algun que es limite a reproduir el contingut del web Site. En aquelles Webs en les quals s'incloguen enllaços a aquesta pàgina, i excepte autorització expressa i per escrit en contrari, no es donarà a entendre que Alteamipueblo.es ha autoritzat la col·locació del mateix ni que Alteamipueblo.es ha acceptat, supervisat o assumit una part o la totalitat del seu contingut. En aquesta Web Site poden aparèixer a la disposició de l'Usuari enllaços o redireccionamientos a altres llocs Web únicament com a ajuda a l'Usuari per a la cerca i accés a informació, continguts i fins i tot serveis disponibles en la xarxa.

Alteamipueblo.es no assumeix responsabilitat alguna per el funcionament i continguts existents en aquestes Web Sites als quals dóna la possibilitat de dirigir-se a través d'aquests enllaços. L'usuari d'aquesta Web Site, per el nero fet del seu accés a la mateixa, s'obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic, així com conformement als bons costums generalment acceptades i l'ordre públic; sempre de forma diligent. Qui incomplís aquesta obligació haurà de respondre enfront Alteamipueblo.es o enfront de tercers, de qualsevol dany i perjudici que poguera causar.

PROTECCIó DE DADES

La informació que Alteamipueblo.es puga rebre dels usuaris d'aquesta pàgina a través dels mitjans que posa a la disposició dels mateixos amb la finalitat de prestar serveis, rebre consultes i/o comentaris, és tractada amb la màxima confidencialitat. Aquesta informació serà utilitzada exclusivament per a respondre a les qüestions plantejades per els usuaris, per a enviar, i informar de novetats i notícies d'actualitat. La informació rebuda no serà utilitzada per a altres propòsits ni serà comunicada o cedida a tercers.

Les dades personals seràn borrades inmediatament.

En aquesta Web Site no s'utilitzen cookies, si ben Alteamipueblo.es es reserva el dret d'utilitzar-les en un futur. Les cookies són arxius que s'emmagatzemen en l'equip informàtic de l'usuari de manera que cada vegada que aquest accedisca, la Web Site es pot configurar segons les preferències de l'usuari en anteriors visites. En tot case l'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a impedir que es creuen i emmagatzemen els arxius cookie. Leer més +

JURISDICCIó I LEGISLACIó APLICABLES

Totes les relacions que s'establisquen entre l'usuari i Alteamipueblo.es es regiran per la legislació espanyola quedant sotmès qualsevol possible conflicte als Jutjats i Tribunals espanyols. 

Copyright © 2008. Política de privacitat i condicion d'ús  | Accesibilitat | Requisits Técnics | Cookies i Google Analytics |

Tots els drets reservats. Les imatges, textos i documents recopilats en aquest lloc, són propietat dels seus respectius amos. Queda totalment prohibida la reproducció total i/o parcial de qualsevol contingut (imatges, textos, documents, ...) d'aquesta web sense l'autorització per escrit dels seus titulars. Pàgina web creada i mantinguda per Antonio Pérez. Contacte: 676 11 96 47.