>>Cercador en ALTEAMIPUEBLO amb la tecnología de GOOGLE >> Política de privacitat i condicions d'ús >> Llei de Cookies


En Valencià Col.labora Col.laboraors Enllaços Mapa Web VISITES VIRTUALS En la Villa d'Altea,

Visites

Diccionari d'Altea y les seues Coses. Ramón Lloréns Barber.

Benvolguts lectors,
Gràcies a la col·laboració de Paquita Estarelles, l'esposa de Ramón Lloréns, així com dels seus fills, us oferim una llista de vocables i expressions del seu Diccionari d'Altea i les seues coses.

Per als qui coneixeu aquesta obra fonamental per a la memòria d'el que és alteà, podreu gaudir i recordar tots aquests termes, doncs molts d'ells estan avui en desús.

Per als qui us endinseu per primera vegada en aquests vocables i expressions, gaudireu no només de la riquesa del vocabulari d'un poble, sinó de la vida d'Altea, de les seues coses i de les seues gents bategant darrere de cadascuna d'aquestes paraules.
Per a consultar un dels termes, prema sobre la paraula desitjada.
Nota: La forma d'escriure els vocables és la que apareix en el llibre de Ramon Llorens i era la forma d'escriptura en aquella època a Altea. Pot coincidir o no amb la forma normativa.
Si vegeu qualsevol error, estaríem encantats que ens ho comunicara per a poder esmenar-ho com més prompte millor.

Diccionari d'Altea y les seues coses, Ramón Lloréns Barber, Vocabulari popular.

|  A   |  B   |  C   |  
abadía (l').
abans.
abrasillat.
abrasit (estar).
abre (l').
abret (l').
Academia Bernialbir (l').
Academia San Pablo (l').
achamplius (els).
achibat (ben).
acorar.
acurtar.
adés.
adobaor (l').
Agost (la Mare de Deu d').
Agramunt (Cristians d').
ahücar.
ahüixar.
aiadés.
aiga (de Tolo, l').
Aila.
aixa (mestre d').
aixana.
alachona (l').
alastic (l').
alcea.
alchepsòt (un).
alchepsería (l').
alé (un).
ale.
alenar.
aleta (l').
Algar (Còra d').
Aliacá (tindre l').
Almacenes García.
alomón.
alsambra (anar d').
alsidre (estar).
Altahya.
Altaya.
Altea.
Altea.
Altea, Ediciones Altea.
Altea.
Altea, Editorial Altea.
Altea.
Altea.
Altea (Premio Villa de).
Altea (Premio Altea...).
Altea.
Altea.
Altea.
Alteanos.
altear/se.
althaea.
althaeia.
althaia.
allá de'llá.
allí de'llá.
allina.
all i òli.
allobirse.
amagatalls.
amagatontes.
ambadineu.
ambafar.
ambolicar.
ambotinar.
ambrasá.
Américan Bar (el).
amo (estar en).
amorrar.
ampalmat (estar).
ampantanat (estar).
ampastrat (l'arròs).
ampedrao.
amprá.
ampreñar.
ampudegar.
amuntó.
anacabant.
ananòu (l').
ancalde.
ancontre (l').
anchancá/t.
anchancamallá/t.
andivina.
andola (corre l').
andresa (un').
anferrarse.
anfit (trencar l').
anfornar.
angaldir.
angañabovos ( un ).
angonal (l').
angrunsar.
ánimes (día d', el).
anllescar (el pa).
anllestir.
anrevenat.
ans.
ansa (del còll, l').
antelar.
aonsevòl.
apañar (a uno).
apaput (l').
aponarse.
aramo (el).
aravinc.
arrap (en un).
arriscát (ser/estar).
rròp (i tallaetes).
arròs ( en seba).
arruixá/ó (un').
Arsém.
saoná (estar).
asaonat (el pa).
asbandir (la roba).
asbeltirse.
asborronar/se.
ascabusar/se.
asclafit (un).
ascòles (les).
ascombrar.
ascudellar.
ascudeller (l').
ascuellarse.
ascurá (l').
ascurar.
asgarramantes (ser un).
asglayat (quedarse).
asguilando (l').
asguitar.
así'llá (d').
asmolaor (l').
asobint.
Asociación Amigos de Altea.
aspalmatòria (l').
aspardeñeta (amagar).
aspernegat (anar).
aspixorrarse.
asplugar.
asquinosio (l').
astall (anar).
astañaor ( l').
Astillero (l').
astora (l').
astoró (un).
astriti (fer).
astufar.
astufit/astufó (un).
atracarse.
ataüllar.
aturar.
Audiencia (l').
auia (l').
Aula de Cultura Altea (el).
A. de Cultura de la Caja de ...
A.de C. de la C.A. Provincial (el).
Aula de Cultura de la Cooperativa...
ausenta (un').
automotor (l').
Autopista (l').
avalòts.
Ave-María-Purísima (el).
Avenida (l').
A poc a poc afegirem més termes i expressions. Estareu informats mitjançant la nostra NewsLetter.
Antonio Pérez.

 

Copyright © 2008. Política de privacitat i condicion d'ús  | Accesibilitat | Requisits Técnics | Cookies i Google Analytics |

Tots els drets reservats. Les imatges, textos i documents recopilats en aquest lloc, són propietat dels seus respectius amos. Queda totalment prohibida la reproducció total i/o parcial de qualsevol contingut (imatges, textos, documents, ...) d'aquesta web sense l'autorització per escrit dels seus titulars. Pàgina web creada i mantinguda per Antonio Pérez. Contacte: 676 11 96 47.